نقشه‌ی عشق| دونالد جاستیس

 

aafea27c59a4b9d4abcd901f9c733f55

 

چهره‌ی تو بیش از هر چهره‌ی دیگری

نقشه‌ی مکان‌هایی است که کم و بیش

یادم مانده در خواب به آنها سر زده‌ام

قاره‌هایی که یک خواب

از تمام مردمان بیدار پنهان نگاه داشته بود

تا آن زمان که در برابر چهره‌ی تو بیدار شدم،

بعد از آن بود که به یاد آوردم آن ساحل،

و آن درون تاریک را.

 

 

نقاشی عشاق از رنه مگریت، ۱۹۲۸